search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Finns en typisk nordisk rättshjälpsmodell?

Outsourcing legal aid in the Nordic welfare states, Olaf Halvorsen Rønning och Ole Hammerslev, editors.

En jämförande studie över rättshjälpssystemens framväxt och utformning i Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island. Författarna söker genom jämförelse med USA och Europa se om det finns en typisk nordisk rättshjälpsmodell. Rättshjälpen analyseras också i relation till välfärdsstaten och kraven på access to justice.

Antologin, skriven av nordiska jurister, är publicerad med open access (fri att läsa och ladda ned) på www.palgrave.com och som tryckt bok, utgiven på Springer International.

Bitte Wölkert
Annons
Annons