search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Får ytterligare ersättning för omfattande mål

Advokat får ytterligare ersättning för arbete med ett LVU-mål. Enligt kammarrätten var handläggningen mer omfattande än normalt.

En advokat i Göteborg beviljas ersättning för ytterligare 5 timmars arbete med ett LVU-mål.

Kammarrätten i Göteborg menar att den nedlagda tiden visserligen överstiger normal tidsåtgång, men menar att handläggningen i förvaltningsrätten också var mer omfattande än normalt, bland annat då det hållits två muntliga för­handlingar. Den yrkade ersättningen framstår därför som skälig och ska beviljas.

Advokaten yrkade i Förvaltningsrätten i Göteborg ersättning för tidspillan om 28 timmar och 27 minuter, men beviljades bara ersättning för 23 timmar och 27 minuter. Advokaten överklagade då till kammarätten och anförde bland annat att förvaltningsrätten hade angivit att den yrkade ersättningen inte kunde anses nödvändig i målet, men att någon ytterligare motivering inte hade lämnats och att någon information om vilka åtgärder som varit obehövliga eller onödiga inte hade angivits.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 10-18

Annons
Annons