search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2018.

2. Advokat har genom publicering av inlägg på Facebook allvarligt brutit mot god advokatsed. Varning.

Bakgrund

Advokatsamfundet erhöll den 23 augusti 2017 en skrivelse från en anonym grupp advokater med rubriken ”Angående advokaten A”.

I skrivelsen står följande.

Bland advokater i staden med omnejd är A ett ständigt samtalsämne och de allra flesta är överens om att han systematiskt bryter mot samfundets etiska regler. Dessutom publicerar A regelbundet synnerligen olämpliga inlägg på sociala medier, bland annat på Facebook, vilket påverkar allmänhetens syn på advokater negativt. De är många som upplever detta problematiskt, men ingen vill anmäla honom i eget namn. Därför skickas denna anmälan in anonymt. Nedan följer ett antal talande exempel på A:s agerande och förhållningssätt.

I en nyligen avslutad rättegång i hovrätten kunde noteras under uppspelning av förhör från tingsrätten med de tilltalade att A mottog en lapp från en av de tilltalade och överlämnade den till en annan tilltalad. De tilltalade hade då restriktioner. Detta syntes i bild, eftersom A satt på raden bakom den tilltalade som då hördes.

Under samma rättegång kom ett anonymt mail in till hovrätten från transporttjänst, som noterat att A och hans klient under pågående förhandling suttit och spelat spel på advokatens dator. Rättens ordförande förklarade inför sittande rätt att han förväntade sig att detta skulle avspegla sig i vederbörandes kostnadsräkningar.

Under tingsrättens handläggning av samma ärende fick A kraftig kritik från domstolen för sitt sätt att substituera (ofta till okvalificerade och oerfarna jurister) och för att ha yrkat förhöjd taxa med motiveringen att han tvingats tacka nej till uppdrag under den tid som målet pågått, samtidigt som A i stor omfattning de facto suttit i andra mål under tiden rättegången pågick i tingsrätten. Denna kritik framgår i tingsrättens dom.

I ett ärende vid V:s tingsrätt nyligen har A yrkat ersättning för över 20 besök hos klienten som satt häktad i X-stad. Vid kontroll av detta från tingsrättens sida kunde konstateras att A endast varit där ett fåtal gånger.

A pratar ofta helt öppet under till exempel pauser i tingsrätten om att han hyr ut sitt hus i Spanien till klienter.

A tar ofta med sig sin 3–4-årige son när han besöker klienter på häktet och låter häktespersonalen passa sonen.

De är många som regelbundet hör via sina klienter att A lämnar meddelanden till och från häktade klienter som har restriktioner. Detta tycks ske mer eller mindre hela tiden och de klienter som haft A som försvarare (eller har kompisar som har honom) blir förvånade när de får höra att detta inte är förenligt med god advokatsed (”så gör alltid A …”).

Till anmälan har bifogats skärmdumpar från A:s Facebook-sida som visar inlägg med bl.a. följande innehåll.

”Veckans förhandling var via länk. ..haha…känns alltid lite konstigt att inte vara med i förhandlingssalen [emoji] [i inlägget publicerat bild på en kvinna]”

”Begärd som försvarare, gäller mordförsök i I-stad. Bara att hoppa i bilen då det är förhör 16.00….haha…blir kanske inte laglig hastighet [emoji]”

”Dagens höjdare! Nöjd klient vill ge en lyckosouvenir, spränggranat och egentillverkad hållare, inför en huvudförhandling i tingsrätten, i tron av att det är en attrapp. ..haha…. Efter att ha skickat en bild till en kille på försvarsmakten visade det sig att den troligen är riktig och polisens bombpatrull är på väg hit [emoji]”

”Upplösningen till min tidigare utlagda bild…polisen som kom till kontoret fick inte röra granaten, den skulle få ligga kvar på kontoret i väntan på bombgruppen. Det visade sig vara en riktig granat till en tysk tigerstridsvagn. ..haha…men som tur var utan sprängladdning”

”Numera har vi en äkta men icke laddad spränggranat på kontoret. Tydligen till en tysk stridsvagn av modell Tiger. Ca 90 cm lång…Den kommer absolut ge lycka i den kommande vårdnadsprocessen klienten ligger i”

”HJÄLP!! Jag behöver hjälp att klona mig…avslutade ett misstänkt mord och människorov i onsdags, i tingsrätten. Tor å fre var det fotbollsengagerade killar som gillar att boxas, tingsrätten. Å veckan avslutades med att jag blev begärd i ytterligare ett mord, ett narkotikamål å även måls­ägandebiträde i en våldtäkt. Jag har verkligen ett utvecklande jobb [emoji]”

”Representerar/firar med tre klienter, åtalet ogillades…det var bara tre visemän som gillar fotboll…Skål [emojis] [i inlägget publicerat en bild på tre klienter bakifrån]”

”Hoppas ni har en roligare lördagskväll än jag har kära vänner…14 000 sidor som sällskap å har förberett att läsa tills jag somnar, se bäddningen i soffan [emojis] Ps men vi får 3 min per sida…dvs 700 timmar så om ett par månader kommer jag skratta hela vägen till banken [emoji]”

”Igår blev jag begärd i ett ekomål och idag var det en kille som sitter häktad för mordförsök som begärde att få byta till mig…jag som behöver semester [emojis]”

”180 på 100-väg…tredje gången polisen sympatiserar med en stressad advokat!! Den här gången på väg till häktet i X-stad för polisförhör…tack polisen [emojis]”

Ärendets handläggning

Advokatsamfundet har i skrivelse den 24 augusti 2017 informerat A om att ett ärende har inletts mot bakgrund av det som framkommit i skrivelsen. A har ombetts att komma in med yttrande i ärendet senast den 7 september 2017. Upplysning har lämnats om att Advokatsamfundets styrelse härefter kan komma att besluta att ta upp ett disciplinärende.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 8 september 2017, anfört följande.

Egentligen är hans enda kommentar att det uppenbart handlar om avundsjuka och förtal. Något som är svårt att missta sig på om man läser den anonyma skriften. Givetvis handlar det genomgående om grundlöst förtal. Dessutom går flera av anklagelserna att kontrollera som felaktiga.

Advokaten B blev tillsagd då han hade låtit sin klient spela på hans dator.

Dessutom var det ingen anonym anmälan, han kommer inte ihåg namnet men det är en blond tjej med glasögon som är i 30-års-åldern.

Hans 4-åriga son har självklart inte blivit passad av häktespersonal, det är bara att ringa och kontrollera.

Vad gäller ersättare för honom finns mail där både tingsrätt och hovrätt godkände att hans biträdande jurister ersatte honom vid passande tillfällen.

Hans hus i Spanien har hittills bara hyrts ut till vänner och bekanta men skulle det visa sig att en klient skulle vilja hyra huset är denne lika välkommen som alla andra.

Hans Facebook är inte allmän och hans kommentarer eller skämt är mellan honom och hans vänner och uppenbarligen även inkluderande en avundsjuk mindre lycklig advokat. Bakgrunden skulle han gissa är att han på mycket kort tid har blivit en av de mest begärda offentliga försvararna i staden och en av cirka 5–10 som kan välja att endast arbeta med brottmål. Ledsamt att inte kunna hantera ”vänners” framgång.

Ytterligare yttrande från advokaten

A har, efter att han ombetts att utveckla sitt yttrande samt beretts tillfälle att ge in dokumentation som bevisning i ärendet, den 22 september 2017 kommit in med följande yttrande.

Att bemöta dessa anklagelser är svårt eftersom de saknar grund i verkliga händelser. Anklagelserna är för honom helt främmande och det som tas upp är inte något som han någonsin hört från sina kollegor. Det är givetvis omöjligt att motbevisa det som inte är bevisat.

Han har inte överlämnat någon lapp i strid med någon restriktion. Det har inte inkommit något anonymt mail från transporttjänst med innebörden att han och hans klient har spelat något spel. Detta styrks av att inget sådant mail är inlämnat till domstolen ifråga.

Han fick inte kraftig kritik för sitt sätt att substituera. Han fick både i tingsrätt och hovrätt tillstånd att sätta bland annat en biträdande jurist i sitt ställe vissa dagar då inget relevant avseende hans klient behandlades. Vid de tillfällen som han var förhindrad att närvara meddelades detta rätten innan så skedde.

Ärendet med V:s tingsrätt har prövats och avgjorts av samfundet.

Han pratar inte om att han hyr ut sitt hus i Spanien till klienter. Bostaden ifråga är ett privat samtalsämne mellan honom och hans vänner.

Hans son har aldrig passats av någon häktespersonal. Detta blir så tydligt absurt att påstå eftersom sonen som 4-åring fortfarande inte har passats av någon barnvakt utan enbart av familjemedlemmar. Han som förälder skulle aldrig tillåta att någon okänd människa som hans son inte känner skulle ta hand om sonen.

Han har ingen uppfattning om att ”många advokater” via sina klienter får höra att han skulle lämna meddelande till och från häktade klienter. Detta har givetvis aldrig hänt.

Sina Facebookinlägg har han svårt att kommentera på annat vis än att hänvisa till att sidan inte är riktad till allmänheten och innehåller anekdoter/berättelser/skämt riktade till hans vänner och sker i ett sammanhang som det kan förstås i. Han har löpande tagit bort saker som han historiskt har skrivit vilket innebär att han har svårt att ­redogöra i detalj för alla inlägg som har getts in i ärendet eller om de är korrekt återgivna. Det ovan nämnda innebär att på­ståendet om att hans inlägg på sociala medier med bland annat Facebook, han har för övrigt inga andra sociala medier än ­Facebook, inte påverkar allmänhetens syn på advokater negativt.

Styrelsebeslut och ytterligare yttrande

Vid sammanträde den 8 december 2017 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband med underrättelsen av beslutet bereddes A tillfälle att slutföra sin talan.

A har i yttrande som kom in den 23 januari 2018, tillagt i huvudsak följande.

Facebook-kontot är privat och riktar sig till hans närmsta vänner. Det går därmed inte för någon utomstående/allmänheten att ta del av det som skrivs. Han liksom alla andra har rätt att fritt ge uttryck för åsikter m.m.

Granatattrappen lämnades av en klient på kontoret. Vid tillfället var han själv inte på kontoret. Klienten hade hittat den i en container. Attrappen har inget ekonomiskt värde och efter att polisen hade konstaterat att det var en attrapp slängdes den. Spränggranaten kan inte ses som en gåva då den lämnades till honom helt ovetandes.

Vad gäller publiceringen om överskridande av hastighetsbegränsning så är detta en metafor av uttrycket att ”livet går i 180”.  Han har givetvis inte framfört ett fordon i 180 km/tim.

Kortet på honom och en kvinna är taget i enlighet med dennes önskemål för att de skulle lägga upp bilden på deras respektive Facebook-konton som ett minne av tillfället. Han har en privat relation till kvinnan och de är även vänner på Facebook. Publiceringen med bilder på honom och andra personer har skett på deras initiativ och därmed med deras godkännande.

Nämndens bedömning och beslut

Disciplinnämnden konstaterar inledningsvis att de publicerade Facebook-inlägg som återges i beslutet faller inom ramen för A:s advokatverksamhet.

God advokatsed innefattar skyldighet för en advokat att iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroende för advokatkåren upprätthålls. Advokaten ska också iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter.

Enligt nämndens mening är innehållet i A:s inlägg på Facebook av sådant slag att han genom publiceringen allvarligt har brutit mot god advokatsed. Vad A anfört om att Facebook-sidan inte riktar sig till allmänheten föranleder inte någon annan bedömning.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Mot A:s bestridande visar inte utredningen att han i övrigt har brutit mot god advokatsed.

Annons
Annons