search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”Det är advokatens roll att inte vara alla till lags”

Dick Lundqvist, delägare på Gernandt & Danielsson och vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse 2013–2015, som lämnar advokatbranschen och blir jurist hos Wallenberg Foundations AB.

Varför tar du det här steget bort från advokatbranschen?

– Jag har trivts väldigt bra med advokatyrket, så att byta jobb och bransch var ingenting jag funderat kring. Fast när det här erbjudandet kom kände jag att det ändå var en utmaning som jag ville ta mig an. Jag hoppas få andra och bredare arbetsuppgifter än de jag haft som advokat. Generellt sett kommer en bolagsjurist in tidigare i en process och lever längre med en händelse än vad en advokat gör. 

Vad är det du har gillat med advokatyrket?

– Det är ett fantastiskt yrke. För mig är advokatyrket en livsstil som bland annat innebär att du måste interagera med andra människor. Och jag har träffat fantastiskt många intressanta människor, såväl arbetskamrater och motpartsombud som klienter. På sätt och vis kommer jag att byta livsstil.

Du har varit på Gernandt & Danielsson sedan 1994. Känns det vemodigt att gå vidare i karriären?

– Ja, för det känns så att säga som om att jag har vuxit upp med flera av mina kollegor. Flera kvällar och helger har vi kamperat sida vid sida och har fått vara med om både roliga och mindre roliga saker tillsammans, som vävt oss samman. Jag hoppas kunna fortsätta med de roliga sakerna med dem på ett privat plan.

Vilken är den största förändringen som skett i branschen under dessa år?

– Arbetssituationen har förändrats väsentligt – på gott och ont. Den tekniska utvecklingen har inneburit att vi behöver vara tillgängliga nästintill dygnet runt för att kunna hävda oss bland konkurrenterna.

– En annan stor förändring kom med private equity-fonderna som bildades i Sverige för 25–30 år sedan. Dessa företag helt inriktade på transaktioner skapade ett stort behov av juristtjänster och har inneburit att affärsbyråerna tvingats bli mer professionella. Jag tycker att svenska byråer har lyckats försvara sina positioner som rådgivare gentemot internationella byråer väldigt väl. Min uppfattning är att en stor del av förklaringen till den stora tillväxten som varit hos affärsbyråerna ligger i att dessa aktörer etablerade sig i Sverige.

Du har varit vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse. Varför ska man engagera sig i samfundet?

– Om man har intresse av att påverka i rättsfrågor är Advokatsamfundet en bra plattform för detta. Vi påverkar genom remissvar, debatt och genom att synas och höras. Det har inte minst den nuvarande generalsekreteraren visat genom att etablera samfundet på kartan i viktiga rätts- och rättsäkerhetsfrågor. Advokatsamfundet har blivit och är en naturlig samtalspartner i dessa frågor.

Vilken är Advokatsamfundets viktigaste uppgift i dag, tycker du?

– En viktig uppgift är att ligga i frontlinjen i rättssäkerhetsfrågor. Särskilt i dag när det blåser mer populistiska vindar. Det är inte alltid bekvämt att vara den som framför de budskap som inte är populistiska, men det är advokatens roll att inte vara alla till lags. En annan viktig uppgift är att bevara och säkerställa vår självständighet, att vi inte är underställda någon myndighet. En tredje viktig uppgift är att hålla ihop advokatkåren och att arbeta för alla i kåren. De grundläggande kärnvärderingarna är desamma oavsett om man arbetar med stora transaktioner eller företräder den lilla människan.

Hur kom det sig att du valde att bli advokat en gång i tiden?

– Efter examen började blev jag bankjurist. När sedan bank- och finanskrisen kom i början av 1990-talet medförde det att jag arbetade nära advokat Karl-Erik Danielsson, en av dem som bildade Gernandt & Danielsson. Fast jag var anställd av banken satt jag bokstavligt talat vid hans skrivbord under lång tid och till slut frågade han om det inte var bättre om jag stannade kvar där. Det gjorde jag och det har jag inte ångrat en sekund.

Johan Persson
Annons
Annons