search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

De föreslås ta plats i huvudstyrelsen

Valberedningen har offentliggjort sitt förslag för ledamöter i Advokatsamfundets huvudstyrelse och disciplinnämnd. Fredrik Ungerfält och Anna Ulfsdotter Forssell föreslås bli nya styrelseledamöter.

Advokatsamfundets valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Karl Woschnagg, Jan-Mikael Bexhed, Eric M. Runesson, Petter Hetta, Sven A. Olsson, Sait Umdi, Klas Wennström och Erik Sjöman.

Till nya styrelseledamöter föreslås Fredrik Ungerfält, Göteborg, och Anna Ulfsdotter Forssell, Stockholm.

Till Advokatsamfundets disciplinnämnd föreslår valberedningen omval av Leif Ljungholm som vice ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2018 – 30 juni 2022 samt omval av nämndledamöterna Magnus Wallander och Staffan Bergqvist för samma period.

Anna Steén, Malmö, och Poly Jensell, Göteborg, föreslås som nya ledamöter i disciplinnämnden.

De nya ledamöterna utses vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni.

Annons
Annons