search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Danska advokater ska få stödlinje

Det danska advokatsamfundet ska starta en stödlinje dit hotade eller trakasserade advokater kan vända sig. De undersöker också möjligheterna att erbjuda advokatkåren psykologhjälp.

Danmarks advokatsamfund arbetar med att starta en stödlinje dit advokater kan ringa för att få stöd och professionell hjälp efter att de exempelvis mottagit hot eller trakasserier från klienter, skriver den danska tidningen Advokaten.

Det danska advokatsamfundet undersöker också möjligheterna att stödlinjen ska utökas till att inkludera någon form av psykologiskt stöd kring upplevelser i advokatyrket. En arbetsmodell innefattande personliga samtal och debriefing liknande den som den danska polismyndigheten har diskuteras.

Advokat Karoline Normann, verksam inom det danska advokatsamfundet och den som leder arbetet, säger till tidningen att allt fler advokater driver enmansbyråer och därför saknar kollegor att ventilera sina känslor och upplevelser med.

– Vi har hamnat i en situation där vi arbetar både ensamma i större utsträckning. Samtidigt finns det många tabun kring att prata om hur vi påverkas av mötena med människor i kris, säger Karoline Normann.

Annons
Annons