search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avhandling

Mäklarrättsliga principer vid företags­förmedling av Antonia Krzymowska, Stockholms universitet (Jure)

Detta är en studie av mäklarrättsliga principer och oreglerade mäklares rättigheter och skyldigheter i förmedlingsprocessen. Avhandlingens fokus ligger på analys av företagsmäklarens rättsliga ställning som hittills varit oklar, något som leder till osäkerhet kring vilka normer som är tillämpliga på företagsmäklarupp­draget. I avhandlingen görs bland annat en analys av praktiskt relevanta frågor så som ingående och uppsägning av uppdrag, mäklarens rätt till ersättning och särskilt rätten till provision, mäklarens förpliktelser mot uppdragsgivaren samt påföljdssystematiken vid mäklaruppdrag.

Bitte Wölkert
Annons
Annons