search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater varnas för oskäliga anställningsvillkor

Disciplinnämnden varnar två advokater som ansvarat för biträdande jurister för anställningsavtal som innehåller oskäliga villkor.

Advokatsamfundets disciplinnämnd varnar två advokater och delägare som anses ha tillämpat oskäliga anställningsvillkor för de biträdande juristerna som de haft ansvaret för.

Under 2015 ska advokatbyrån ha tvingat alla sina biträdande jurister att skriva under nya anställningsavtal med en klausul om anställningens upphörande som varit konkurrensbegränsande och gjort det svårt att söka anställning på annan advokatbyrå.

Avtalet har inneburit att jurister som valt att lämna byrån varit skyldiga att verka för att klienterna stannar kvar hos byrån. Annars ska 60 procent av fortsatt fakturerad tid hos en ny arbetsgivare knutna till dessa klienter ändå tillfalla byrån.

De två advokaterna menar, enligt ­deras yttrande till disciplinnämnden, att syftet med bestämmelsen om att verka för att klienter stannar kvar på byrån har varit att tydliggöra vad som gäller i en situation när den anställde efter anställningens upphörande inte kommer att kunna fortsätta biträda klienten, till exempel om man har gått till offentlig sektor.

Två före detta biträdande jurister på advokatbyrån anmälde i februari 2017 de två advokaterna till Advokatsamfundets disciplinnämnd, som alltså anser att de båda anställningsavtalen innehåller oskäliga anställningsvillkor.

Disciplinnämnden menar att det inte är förenligt med god advokatsed att anställa biträdande jurister med villkor som framstår som oskäliga, till exempel med avseende på konkurrensbegränsning.

Johan Persson
Annons
Annons