search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat varnas efter olämpliga Facebook-inlägg

En advokat i Västsverige straffas med en varning från Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att ha gjort flera Facebook-inlägg som har bedömts som olämpliga.

Disciplinnämnden tilldelar en advokat i Västsverige en varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken då han genom publiceringar på Facebook allvarligt har brutit mot god advokatsed.

Bakgrunden till ärendet är att Advokatsamfundet i augusti 2017 fick en skrivelse från en anonym grupp advokater där de framförde att advokaten regelbundet publicerar olämpliga inlägg på sociala medier, vilket påverkar allmänhetens syn på advokater negativt.

Advokaten har bland annat i flera Facebook-inlägg berättat utlämnande om sitt eget arbete där det framstår som att han använder sig av olämpliga metoder. I ett av de inläggen firar advokaten tillsammans med klienter som friats i ett huliganmål.

Advokaten menar, enligt hans yttrande till disciplinnämnden, att skrivelsen handlar om avund­sjuka, och att hans Facebook-konto enbart riktar sig till nära vänner.

Advokatsamfundets disciplinnämnd håller inte med och konstaterar att de publicerade inläggen faller inom ramen för mannens advokatverksamhet, och att innehållet är av sådant slag att det brutit mot god advokatsed, vilket innefattar skyldighet att iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroende för advokatkåren upprätthålls.

Advokaten tilldelades även i augusti 2017 en varning och 5 000 kronor i straffavgift för att han brustit i noggrannhet vid utformande av en kostnadsräkning avseende vad som yrkats i ersättning för tidsspillan.

Johan Persson