search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

2017 – rekordår för Advokatsamfundet

2017 blev ett rekordår på olika sätt för Advokatsamfundet.

Inte något år tidigare har så många nya ledamöter antagits av Advokatsamfundet och biträdande jurister anställts på advokatbyråer. Men det var samtidigt ett rekordår för antalet utträden ur samfundet. Totalt ökade nettoantalet advokater med blygsamma 40 ledamöter, till sammanlagt 5 878 advokater. Ökningen av antalet biträdande jurister var väsentligt mer markant: Antalet ökade med 265, till totalt 2 255 biträdande jurister. Orsaken till den stora rörligheten är den starka högkonjunkturen under året.

Läs mer i Advokatsamfundets verksamhetsberättelse.

Annons
Annons