search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

”Vi ska vara mycket bättre än samhället i stort”

Mannheimer Swartling har i flera år arbetat förebyggande mot sexuella trakasserier. Jan Dernestam menar att det är en branschfråga som byråerna kan hjälpa varandra med snarare än en konkurrensfråga.

Även om det inte har varit vanligt förekommande så har Mannheimer Swartling  vid några tillfällen avslutat anställningar och ställt ultimatum till manliga medarbetare om att ta professionell hjälp eller sluta med trakasserier mot kvinnliga medarbetare.

– Ibland kan nog anställda tro att chefer och delägare skulle hålla varandra om ryggen men jag tror och hoppas att alla förstår att vårt främsta mål alltid är att ha ett modernt ledarskap, och då accepteras inga former av trakasserier eller annat dåligt beteende. Det finns fortfarande ett visst motstånd till att våga komma med kritik mot sina chefer, men det blir bättre och bättre hela tiden, säger Jan Dernestam, managing partner på Mannheimer Swartling.

Byrån har sedan fler år nolltolerans mot sexuella trakasserier och införde 2014/2015, som första advokatbyrå i Norden, en visselblåsarfunktion för att fånga upp bland annat trakasserier.

– Vi har arbetat i flera år med de här frågorna, inte framför allt för att vi upplevt väldiga problem med trakasserier utan för att det är en hygienfaktor. För att attrahera unga talanger måste vi vara en professionell arbetsplats. Ingen vill komma till en sunkig, unken arbetsplats med gamla värderingar och sexistisk jargong, säger Jan Dernestam.

Sammanställde punktlista

Dernestam berättar att byråns mångfalds­grupp som består av både delägare och andra med­arbetare för några år sedan sammanställde en dos-and-don’ts-punktlista kring beteende och omedveten diskriminering, utifrån sådant som medarbetare tyckte var besvärande.

– Där framgår att den yngsta kvinnan inte nödvändigtvis ska erbjuda kaffe eller gå ut för att kopiera ett papper, till olämpliga kommenterar om utseende och kläder, och val av aktiviteter när vi exempelvis stängt en stor affär, säger Jan Dernestam och tillägger:

– För tio år sedan firade man med bastu och lerduveskytte. Det är ett ganska exkluderande och omodernt beteende. Allting på listan är egentligen sunt förnuft, men det är bra att se saker och ting svart på vitt.

Genomför enkät

Sedan uppropet #medvilkenrätt publicerades i Svenska Dagbladet i oktober 2017 har Mannheimer Swartling tagit in en extern psykologkonsult för att ta reda på mer om hur personalen upplever sin arbetssituation, med fokus på just kränkningar och dåligt, sexistiskt beteende.

Psykolog Jens Näsström, som bland annat gjorde Advokatsamfundets stora undersökning om hur svenska advokater mår 2017, genomför i skrivande stund denna omfattande enkätundersökning bland Mannheimer Swartling samtliga anställda och delägare.

Näsström genomför samtidigt en liknande enkätundersökning för Lindahl. Advokatfirman Cederquist genomför i detta nu också en medarbetarundersökning kring sexuella trakasserier (läs mer här).

I Advokatsamfundets undersökning om sexuella trakasserier svarade en tredjedel av kvinnorna att de någon gång under sin tid på en advokatbyrå utsatts för sexuella trakasserier, och 13 procent att de utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året.

– Det här är en fråga där byråerna inte konkurrerar med varandra, utan där vi tillsammans kan hjälpa varandra med att ta fram en best practice för att arbeta för ett modernt ledarskap. Advokatsamfundet bör ta chansen att tala om att vi går i bräschen för detta och att vår ambition är att advokatkåren ska vara mycket bättre än samhället i stort. Det är ett sätt att attrahera folk till att bli advokater, säger Jan Dernestam och tillägger:

– En väldigt positiv effekt av uppropet är att jämställdhetsfrågan äntligen har fått det fokus den förtjänar. Man angriper inte själva symptomen utan sjukdomen, som i grund och botten är ojämställda arbetsplatser med äldre män i ledande positioner och yngre kvinnor i beroendeställning.

LÄS ÄVEN:

Johan Persson