search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”Tidningarna ska inte agera domstol”

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg intervjuades i Svenska Dagbladets bilaga Perfect Guide (9/2) om jämställdhet, pressetik och hat på sociala medier som hon upplevt.

”Inte bara mot mig utan också mot min personal. Det är inte godtagbart. Det farliga är att det leder till censur, att människor inte orkar vara med och föra samtalet. Även om du har trollpacket omkring dig får du inte låta dig ängslas. Det civila samhället måste ha integritet att stå upp”, sa hon bland annat.

Annons
Annons
Annons