search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sjunkande förtroende för rättsväsendet

Svenskarna är mer utsatta för brott, känner sig otryggare och har allt mindre förtroende för rättsväsendet. Det visar resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen.

Brottsförebyggande rådets rapport Nationella trygghetsundersökningen, NTU, nedbruten på regional nivå, polisregion för polisregion, visar att fler svenskar uppger sig ha blivit utsatta för brott.  Av de 20 000 som deltagit i undersökningen uppger totalt 15,6 procent att de utsatts för misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasseri under 2016. Det är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med 2015.

Uppsala län och Stockholms län har störst andel utsatta och Gävleborgs län har den största ökningen sedan 2015. Känslan av otrygghet har också ökat mest i Uppsala och Gävleborgs län där 23 procent av invånarna uppger att de är mycket/ganska otrygga eller avstår att gå ut på grund av otrygghet. Sammantaget säger sig 19 procent av svenskarna vara otrygga. Oron för brottsligheten är också stor. 29 procent av befolkningen oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället, vilket är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten.

När det gäller förtroende för rättsväsendet visar resultatet att den uppmätta nivån för riket som helhet har sjunkit. 55 procent av befolkningen har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är en minskning med 6 procentenheter från 2016. Såväl förtroendet för domstolarna, åklagarna och polisen som för kriminalvården backade 2017 jämfört med året innan. Även 2016 minskade andelen av befolkningen som har stort förtroende för rättsväsendet som helhet.

Det är, enligt rapporten, något vanligare att kvinnor har stort förtroende för rättsväsendet än att män har det.

FAKTA: NTU

Nationella trygghetsundersökningen, NTU, beskriver den svenska befolkningens utsatthet för brott och upplevda trygghet. 20 000 svenskar har deltagit i undersökningen som genomfördes 2017 och som bygger på utsatthet under 2016.

Johan Persson