search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2017/1908 Promemorian Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

R-2017/1934 Betänkandet Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

R-2017/2061 Promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

R-2017/2096 Betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)

R-2017/2126 Betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017/80)

R-2017/2136 Promemorian EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58)

R-2017/2138 Promemorian Följdändringar till ändrade mediegrundlagar (Ds 2017:57)

R-2017/2170 Promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

R-2017/2203 Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar

R-2017/2271 Kommissionsförslag om administrativt samarbete inom mervärdesskatteområdet

R-2017/2356 Förslag till nya föreskrifter för Rättsmedicinalverkets riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (HSFL-FS 2018:xx)

R-2018/0009 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons