search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättsväsendet ska kunna hantera böter digitalt

Regeringen föreslog i slutet av januari i en lagrådsremiss att det ska bli möjligt med digital hantering av böter och strafförelägganden.

Regeringens förslag innebär bland annat följande:

  • Det blir möjligt att godkänna exempelvis böter för fortkörning elektroniskt, till exempel med ett mobilt bank-id.
  • Domstolarna kommer att kunna skriva under digitalt vid domar i brottmål och tvistemål.
  • Kronofogdemyndigheten får ta emot digitala ansökningar om betalningsföreläggande och handräckning.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att medborgarna genom digital hantering erbjuds bättre service och snabbare och enklare kommunikation med myndigheterna.

Annons
Annons