search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Rättsstatens försvarare fick kungamedaljen

Jan-Mikael Bexhed, ledamot av Advokatsamfundets styrelse sedan 2014 och ordförande i arbetsgruppen för samfundets nya rättspolitiska program, har förlänats H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band.

Gratulerar till den fina utmärkelsen! Vad gör man för att förtjäna H.M. Konungens medalj?

– Det ges en medaljmotivering som blir offentlig, men mer än så vet jag inte. Det är ingenting som man mer i detalj får reda på eller frågar om. Medaljmotiveringen i mitt fall lyder: ”för betydande insatser som jurist och advokat”. Ytterst är det H.M. Konungen själv som fattar beslutet.

När delas medaljen ut?

– Medaljförläningar sker två gånger om året. De offentliggörs dels på kungens namnsdag den 28 januari, dels den 6 juni.

Hålls det någon ceremoni när kungen överlämnar medaljen?

– Ja. Medaljförläningen är en högtidlig ceremoni, där medaljörerna får komma upp till Kungliga slottet. Medaljen får man av kungen och medaljbrevet av drottningen. Det skedde den 30 januari.

Vid vilka tillfällen kan man bära medaljen?

– Medaljen som sådan bärs till stor högtidsdräkt, men man får  också en medaljrosett som man kan bära vid andra högtidligare tillfällen eller när det av andra skäl är påkallat – i praktiken när man har mörk kostym eller smoking. Medaljerna förlänas i olika storlekar och i olika band. I mitt fall fick jag medaljen i 8:e storleken i Serafimerordens band. Det är ett ljusblått band, och då är medaljrosetten en liten rosett i ljusblått band som man sätter i knapphålet på smoking eller kavaj.

Stämmer det att H.M. Konungens medalj är bland de högsta utmärkelser som kungen delar ut till svenska medborgare?

– Ja, det är nog den allmänna uppfattningen. Medaljen går tillbaka till början av 1800-talet. Den kallades tidigare Hovmedaljen och förlänades till högre befattningshavare inom hovet – det gör den fortfarande. Men sedan ordensväsendet avskaffades vid årsskiftet 1974/1975 förlänas medaljen också till personer utanför hovet som anses ha gjort särskilda förtjänster.

Vilken är din drivkraft som advokat?

– En kombination av intressanta arbetsuppgifter: frågeställningar som ofta har stor bredd i den meningen att de avspeglar samhällslivet i dess olika former, möjligheten att ta till vara enskildas intressen som av olika skäl har kommit i kläm, inte minst mot stat och kommun, och att kunna bidra till att värna den demokratiska rättsstaten. Därtill möjligheten att över tid fördjupa sig och specialisera sig inom olika områden, som inte behöver vara desamma utan kan förändras, och därmed ha ett yrke som – så länge man har intellektet i behåll – egentligen inte har något bäst-före-datum.

Din CV visar att du har en lång och bred juridisk bakgrund inom flera fält.

– Ja, jag har kommit att under åren specialisera mig på olika områden med varierande betoning. När jag undervisar i konstitutionell rätt i advokatexamen brukar jag uppmana de unga blivande advokaterna att behålla sin juridiska allmänbildning. Mitt budskap är att nästan allting inom juridiken är intressant, när man väl sätter sig in i det.

Vad är allra mest intressant med uppdraget i huvudstyrelsen?

– Det är att kunna vara med och påverka och förhoppningsvis bidra när det gäller sådant som har betydelse långsiktigt för att vidmakthålla och utveckla Sverige som en demokratisk rättsstat. Advokater och Advokatsamfundet har här en oerhört viktig roll – vilket beklagligtvis har understrukits genom utvecklingen i en del länder ­ganska nära Sverige under de senaste åren. Jag leder också arbetet med att ta fram ett nytt rätts­politiskt program för Advokatsamfundet. Det känns ännu mer viktigt nu än tidigare. Det är tråkigt att det har blivit så. Men om rättsstaten skulle komma under press, blir det svårt att åtgärda de brister som finns. Det måste göras nu, när samhället befinner sig i lugnare förhållanden.

Magnus Andersson
Annons
Annons
Annons