search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Arnerstål, Stojan: Varumärkesanvändning (Norstedts juridik, 2018. 305 s.)

Cheshire, North & Fawcett : private international law / edited by Paul Torremans ; consultant editor J.J. Fawcett ; authors Uglješa Grušić et al. (15. ed. Oxford : Oxford Univ. Press. 1435 s.)

Commentary on the law of the International Criminal Court / Mark Klamberg, ed. (Brussels : Torkel Opsahl Academic Epublisher. 775 s. FICHL publication series ; no. 29)

Dahlström, Mats: Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken / Dahlström, Strand, Westerlund ; under medverkan av Christer Krantz, Christer Lang (6. uppl. Bruun Juridik. 612 s.)

Fastighetstransaktioner i praktiken / Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren (2. uppl.  Wolters Kluwer. 298 s.)

Hilling, Axel: Corporate taxation and social responsibility / Axel Hilling, Daniel T. Ostas (Wolters Kluwer. 169 s.)

Julstad, Barbro: Fastighetsindelning och markanvändning (6. uppl. Norstedts juridik, 2018. 217 s.)

Krikström, Peter: Ordning och säkerhet i domstol : en handbok / Peter Krikström, Lennart Johansson (Jure. 91 s.)

Lundqvist, Ulf: Laga och rättvis rättegång i praxis (2. uppl. Bokbyrån. 913 s.)

Lynge Andersen, Lennart: Aftaler og mellemmænd / Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen (7. udg. København : Karnov Group. 461 s.)

Makt, myndighet, människa : en bok i speciell förvaltningsrätt / redaktör: Lotta Lerwall (3. uppl. Iustus, 2018. 307 s.)

Niklas Bruun i Sverige : en vänbok / redaktörer: Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson, Jonas Malmberg (Iustus. 458 s.)

Shaw, Malcolm Nathan: International law (8. ed. Cambridge : Cambridge Univ. Press. 1033 s.)

Singer, Anna: Barns rätt (Iustus. 192 s.)

Socialrätt under omvandling : om solidaritetens och välfärdsstatens gränser / Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind, red. (Liber, 2018. 359 s.)

Strafrechtliche Jurisdiktion : Eine nordische Perspektive / Thomas Elholm & Birgit Feldtmann, Hrsg. (Copenhagen : DJØF Publishing. 206 s.)

Tjernberg, Mats: Skatterättslig tolkning (Iustus. 151 s.)

Voigt, Paul: The EU general data protection regulation (GDPR) : a practical guide / Paul Voigt, Axel von dem Bussche (Cham : Springer. 383 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons