search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nordiskt generalsekreterarmöte hölls hos samfundet

De högsta verkställande tjänstemännen i advokatsamfunden i de fem nordiska länderna träffades för en konferens på Sveriges advokatsamfunds kansli den 29 januari.

Generalsekreterarna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige diskuterade frågor som är aktuella för advokatväsendet och advokatorganisationerna i Norden.


Fr.v: Ingimar Ingason, framkvæmdastjóri för Lögmannafélag Íslands; Minna Melender, generalsekreterare i Finlands Advokatförbund; Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening; Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, och Torben Jensen, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund.

Annons
Annons