search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Långväga biträde får ytterligare ersättning

Kammarrätten beviljar ytterligare ersättning.

Kammarrätten beviljar samma belopp som till en försvarare med verksamhet 10 mil från domstolsorten. Ett offentligt biträde från Västra Frölunda, som var förordnad i ett LVU-mål med förhandling i Förvaltningsrätten i Malmö, beviljas av kammarrätten ersättning för ytterligare 1,5 timmars tidsspillan.

Biträdet yrkade ersättning för två resor såsom ett lokalt verksamt biträde för 6 timmars tidsspillan och utlägg för 40 mils bilresa, men beviljades bara ersättning som om han var verksam i Helsingborg för 4 timmars tidsspillan och två resor Helsingborg–Malmö om totalt 28 mils ­bilresa, varpå biträdet överklagade till kammarrätten och nu får rätt till ytterligare ersättning för tidsspillan i linje med sitt ­yrkande.

Kammarrätten i Göteborg ­refererar till HFD 2016 ref. 30, enligt vilket ersättning för tidsspillan och utlägg som är hänförlig till resa ska utgå med samma belopp som en försvarare med verksamhet 10 mil från domstolsorten skulle ha tillerkänts när det är fråga om ett tätbebyggt område.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 6116-17