search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ingen ersättning för speciella omständigheter

Kammarrätten nekar advokat ytterligare ersättning.

Kammarrätten i Stockholmen beviljar inte en advokat, som var förordnad som offentligt biträde åt vårdnadshavarna i ett LVU-mål, begärd ersättning för 19 timmars arbete.

Advokaten menar att omständigheterna i målet varit speciella och att nedlagda arbetstimmarna överstiger vad som är normalt eftersom hans klienter har bristande kunskaper i svenska. Han menar att han därför har behövt ta del av tidigare utredningar, domar, beslutsunderlag och samtliga journalanteckningar avseende barnen för att på bästa sätt framföra vårdnadshavarnas talan i processen, och för att förklara socialnämndens överväganden för klienterna.

Kammarrätten går dock på samma linje som Förvaltningsrätten i Stockholm och menar att arbetet inte har varit nödvändigt för att fullgöra uppdraget i fråga om upphörande av LVU-vården, utan beviljar endast ersättning för 12 timmars arbete.

Kammarrätten i Stockholm mål nr 7000-17

Annons
Annons