search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Homo juridicus – den rättsliga idealmänniskan

Hur bör en människa vara för att bli accepterad som aktör i rätten, vilka egenskaper eller förmågor förväntas man ha för att betraktas som en rättslig idealmänniska?

Det är frågor som Thérese Fridström Montoya ställer i sin bok Homo juridicus : den kapabla människan i rätten (Iustus). Frågeställningarna bottnar i ett intresse för principerna om allas lika värde och likabehandling. 2015 disputerade hon med avhandlingen ”Leva som andra genom ställföreträdare : en rättslig och faktisk paradox”, som också tar upp frågor kring hur människors förmågor påverkar tillgängligheten till rätten och den människosyn som hon menar präglar vårt rättssystem. 

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons