search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Homo juridicus – den rättsliga idealmänniskan

Hur bör en människa vara för att bli accepterad som aktör i rätten, vilka egenskaper eller förmågor förväntas man ha för att betraktas som en rättslig idealmänniska?

Det är frågor som Thérese Fridström Montoya ställer i sin bok Homo juridicus : den kapabla människan i rätten (Iustus). Frågeställningarna bottnar i ett intresse för principerna om allas lika värde och likabehandling. 2015 disputerade hon med avhandlingen ”Leva som andra genom ställföreträdare : en rättslig och faktisk paradox”, som också tar upp frågor kring hur människors förmågor påverkar tillgängligheten till rätten och den människosyn som hon menar präglar vårt rättssystem. 

Bitte Wölkert
Annons
Annons