search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Får inte ersättning för godkänd tågresa

Advokat får inte ersättning för godkänd tågresa. Enligt kammarrätten saknas noteringar i förvaltningsrättens akt.

En advokat i Eskilstuna som var ombud i ett LVU-mål får inte ersättning för tågresa från annan förhandling i Stockholm – utan bara fram och tillbaka mellan Linköping och Eskilstuna där advokatfirman har sitt säte.

Det trots att Förvaltningsrätten i Linköping kände till att advokaten var inbokad på förhandling i Stockholm tidigare samma dag som muntlig förhandling skulle hållas i LVU-målet och enligt advokaten godkände merkostnaderna det skulle medföra.

Ombudet begärde därför ersättning för 7,5 timmars tidsspillan av Förvaltningsrätten i Linköping avseende tågresor på sträckorna Stockholm–Linköping och Linköping–Eskilstuna. Förvaltningsrätten gav henne dock bara rätt till ersättning för 5 timmar eftersom man ansåg att ombudet varit i Stockholm på grund av en annan förhandling och därför inte kunde få ersättning för resan därifrån.

Advokaten överklagade då till Kammarrätten i Jönköping som skriver att det inte finns några noteringar i förvaltningsrättens akt om att den godkände advokatens merkostnader, och därför beviljar henne ersättning bara utifrån att hon rest från Eskilstuna till Linköping, och tillbaka, vilket motsvarar 5 timmar.

Kammarrätten i Jönköping mål nr 2347-17

Johan Persson
Annons
Annons