search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Cederquist har startat etisk kommitté

Advokatfirman Cederquist har till följd av Metoo-uppropet startat en intern etisk ­kommitté för att planera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Advokatfirman Cederquist har vidtagit flera åtgärder sedan uppropet #medvilkenrätt publicerades hösten 2017.

Utöver workshops, dialog med medarbetare och informerande insatser om riktlinjer, policys och rutiner för överträdelser, har de även startat en intern projektgrupp kallad etiska kommittén. Den består av representanter från hela byrån, och sammanträder en gång i kvartalet och följer upp och planerar arbetsmiljöarbetet.

– Direkt efter uppropet fick vi ett flertal frågor från våra största kunder där de efterfrågade svar på hur vi förebygger och arbetar med att erbjuda våra medarbetare en trygg arbetsmiljö. Sedan dess har vi på ett transparent sätt svarat på samtliga frågor som rör vår ståndpunkt, våra rutiner och hur vi proaktivt arbetar för att förebygga en trygg miljö, säger Tone Myhre-Jensen, managing partner på Cederquist.

Byrån har förtydligat sina påföljder för överträdelser gällande samtliga medarbe­tare, inklusive delägare. Utöver arbetsrättsliga konsekvenser kan olämpligt beteende leda till kännbara ekonomiska konsekvenser och ytterst uteslutning enligt byråns del­ägaravtal.

– Det här utrymmet fanns tidigare också, men nu är det tydligt. Det leder till att vi ­redan ser effekter av den förändring uppropet banade väg för. Beteenden som tidigare var accepterade och inte togs på allvar accepteras inte längre, och det har skapat ett tydligt före och efter, säger Tone Myhre-Jensen.

I skrivande stund genomför Cederquist också en medarbetarundersökning kring sexuella trakasserier för att kartlägga problematiken på byrån. 

LÄS ÄVEN:

Johan Persson