search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

CCBE intervenerar i Microsoft-målet

CCBE har skrivit till USA:s högsta domstol att ett beviljande av kravet att tvinga Microsoft att lämna ut e-post som lagras på Irland skulle utgöra ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten.

USA:s regering vill tvinga Microsoft att lämna ut e-post som lagras på Irland. Det amerikanska justitiedepartementet har tagit frågan till USA:s högsta domstol. Departementets jurister säger att de har rätt till data som lagras på servrar runt om i världen oavsett var de servrarna står.

Genom ett så kallat amicus curiaeyttrande har Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, intervenerat i målet inför USA:s högsta domstol. CCBE skriver till USA:s högsta domstol att ett beviljande av den amerikanska regeringens krav skulle utgöra ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. En dylik statlig övervakningsåtgärd skulle strida mot andra länders lagar och skulle undergräva etablerade bilaterala och multilaterala ramar för gränsöverskridande samarbete i brottmål.

Annons
Annons