search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Även advokater omfattas av åsiktsfriheten

Advokat Björn Rosengren om den omdebatterade domen i ”Fittja-målet”.

 Målsägandebiträdet advokaten Elisabeth Massi Fritz har i mål angående misstänkt gruppvåldtäkt och sedan de misstänkta friats uttalat att domen utgör en skam för vårt rättssystem. Uttalandet tycks ha väckt harm hos advokater, samfundets generalsekreterare och hos den oförbrännelige Göran Lambertz. I det utmärkta televisionsprogrammet ”Veckans brott” framträdde en ansvarig polischef som tydligt och oförbehållsamt medgav att polisutredningen inte skötts tillfredsställande. Vad som framkom gav dock bilden av att polisutredningen inte hunnit helt färdigställas efter nya uppgifter från målsäganden och att åtalet drivits till huvudförhandling innan utredningen var färdig. Man kan då möjligen som helt utomstående tycka att främst åklagaren, men även målsägandebiträdet, borde ha verkat för att målet inte togs till huvudförhandling förrän utredningen var klar. Någon form av ”skam” över rättssystemet tycks därmed föreligga, men det är inte budbäraren som ska klandras för sin åsikt. I åsikts­frihet ligger så klart även rätt för Lambertz med flera att hävda att den ska inskränkas.

Björn Rosengren
Advokat

Annons
Annons
Annons