search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokaten har etiska regler att följa

Advokater har rätt att annonsera fritt så länge de följer marknadsföringslagen. Men Advokatsamfundet har etiska regler knutna till marknadsföring som ska följas.

Advokatsamfundet har historiskt haft stränga regler kring reklam och marknadsföring. Men i dag har advokater rätt att annonsera och marknadsföra sig fritt – så länge de följer marknadsföringslagen. I korthet betyder det att byråernas reklam inte får lov att vara vilseledande och att det tydligt ska framgå att det är fråga om marknadsföring.

Advokatsamfundet har dock etiska regler som de rekommenderar advokater att följa knutet till marknadsföring. Enligt Advokatsamfundets regler för advokatverksamhet, VRGA 7.8.1, är det inte tillåtet för en advokat att anskaffa uppdrag på ett sätt som innebär att annans trångmål eller utsatta situation utnyttjas.

– Man får alltså inte dra nytta av en olycka som har inträffat och kasta sig dit och marknadsföra sig, alltså ägna sig åt så kallad ambulance chasing, säger Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet.

En advokat får heller inte uppge sig vara specialist inom områden hursomhelst, enligt VRGA 7.8.2, eller, enligt VRGA 7.8.3, medverka till att annan bedriver marknadsföring för advokatens räkning på ett sätt som inte ät tillåtet för advokaten själv.

– En advokat får bara ange viss inriktning på sin verksamhet om han eller hon faktiskt har särskilda insikter i och erfarenhet av det angivna verksamhetsområdet. Regeln syftar till att stävja att advokater uppger sig vara specialister inom olika områden, säger Anne Ramberg.

FAKTA:  Marknads­föringslagen

Marknadsföringslagen ställer krav på att marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen. Du får inte använda påståenden som är vilseledande i reklamen, till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris. Du får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig jämställs det med att information utelämnats.

LÄS ÄVEN:

Johan Persson
Annons
Annons