search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 2 2018 Årgång 84
Nr 2 2018 Årgång 84

Fokus

Från förbud till framgångsfaktor

Advokaternas marknadsföring har utvecklats i snabb takt under senare år. I dag används allt ifrån skribentuppdrag och seminarier till internet­forumet Flashback och direktreklam.

Läs mer

Ledare

Värdet av marknadsföring och entreprenörskap allt viktigare

Detta nummer av tidskriften har som fokus advokaters reklam och marknadsföring. Som framgår har flera advokater och... Läs mer

Gästkrönika

Metoo-uppropet – en högst vansklig revolution

Hittills har metoo fått större konsekvenser i Sverige än i något annat land. Det kallas för en revolution. Det hoppas... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Annons
Annons Annons

Fokus

P.S. Chefredaktören har ordet

Att hålla två tankar i huvudet samtidigt

Efter premiären för Advokatens nya form och innehåll i förra utgåvan har vi på redaktionen fått många uppskattande kommentarer från våra läsare. Det gläder och inspirerar oss på redaktionen i vårt fortsatta arbete.

I denna utgåva är ämnet för flera artiklar olika aspekter på de  Metoo-upprop som varit under den senaste tiden. Advokaterna Percy Bratt och Susanne Feinsilber samt gästkrönikören Åsa Linderborg har på egna initiativ valt att fånga upp allvarliga problem som uppropen fört med sig.

I samband med de många Metoo-initiativen drogs många med i drev i en önskan om att göra det rätta och det goda. Men samtidigt övergav flera viktiga aktörer de uppdrag som de hade att fullfölja, inte minst gällde det publicister. Medier, såväl traditionella som sociala, politiker och stora delar av allmänheten påverkade hela samhällsdebatten. Och just i Sverige blev drevet så mycket starkare än i andra länder. Endast ett fåtal hade mod och orkade stå emot och hävda rättssäker­hetens betydelse. Förhoppningsvis är det nu tid för att våga problematisera frågan, självrannsakan, eftertanke och att dra lärdomar.

Med det sagt så finns det en annan sida av Metoo, nämligen hur uppropet i höstas innebär en ny startpunkt för hur arbetet på advokatbyråer, och även i andra branscher, kan bedrivas för ökad jämställdhet och mot sexuella trakasserier. Detta är något som redaktionen uppmärksammar i denna utgåva.

Det är med Metoo-frågan som med många andra komplexa frågor angeläget att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att arbeta för de arbetsvillkor som alla har rätt att förvänta sig 2018 ska inte innebära att grundläggande rättsprinciper överges.

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post