search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Sveriges insatser lovordas

Registratorn vid ICC, Herman von Hebel, ser tre stora utmaningar för domstolen de närmaste åren.

Registratorn, Herman von Hebel, säger att det finns tre huvudaspekter som Internationella brottmålsdomstolen, ICC, fokuserar på de närmaste åren. Förutom att säkerställa universalitet, det vill säga att domstolen har ett universellt stöd från staterna, är en första iakttagelse att domstolens arbete inte kommer att minska. Tvärtom, särskilt för åklagarkansliet, fortsätter antalet fall att öka och detta påverkar domstolens arbetsbelastning.

– Internationella brottmålsdomstolen är självklart en sista instans, men vi ser, särskilt i de typer av brott som vi har att göra med, att de nationella domstolarna ofta inte kan hantera dessa fall och därför överlämnar dem till ICC och åklagarens kansli för att få stöd och hjälp att hantera problem med straffrihet i sitt eget land, säger von Hebel.

Den andra är att man samtidigt ser att staternas förmåga att stödja ICC ekonomiskt, domstolens konventionsstater betalar dess budget årligen, har nått sin gräns.

– Vi inser att många länder faktiskt har mycket allvarliga finansiella restriktioner. Så å ena sidan ser vi en potentiell ökning av arbetsbelastningen. Å andra sidan ser vi inte mycket av en ökning av de ekonomiska medlen för att klara den. Och det är en utmaning i sig för domstolen, säger von Hebel.

Han ser därför en potentiell risk för att institutionens trovärdighet påverkas negativt om domstolen inte kan göra sitt arbete, om brott inte beivras på rätt sätt, eller om det uppfattas som att det är fallet.

Den tredje huvudfokuspunkten är frågan om samarbete. Om alla nuvarande femton häktningsbeslut från ICC hade verkställts skulle domstolen ha varit oerhört upptagen, enligt von Hebel.

– Den ena rättegången efter den andra skulle ha hållits. Men vi väntar på att staterna faktiskt ska verkställa häktningarna, säger von Hebel.

Det system som reglerar och begränsar ICC är organiserat på ett sådant sätt att det är konventionsstaterna som faktiskt måste tillhandahålla stödet. ICC har inte någon egen polisstyrka och kan inte skicka trupper för att gripa en viss person.

– Så vi är beroende av staterna, och det är verkligen staterna i det avseendet, med så många utestående häktningsbeslut, som kan avgöra i vilken utsträckning vi inom två år kommer att kunna fortsätta vårt arbete.

Unikt element i Romstadgan

Det finns också två andra viktiga aspekter för ICC. En är frågan om brottsoffrets deltagande. Det är ett unikt element i Romstadgan. Andra internationella tribunaler har inte det perspektivet. Redan har mellan fjorton tusen och femton tusen brottsoffer deltagit i ICC:s domstolsförfarande, genom ett rättegångsombud.

– De ser till att brottsoffren hålls uppdaterade och att de faktiskt känner att de är en del av processen, och upplever att rättvisa skipas i deras namn, säger von Hebel och tillägger att han tycker att ICC levererar i detta avseende.

Den andra aspekten är skydd och stöd till vittnen. Huvuddelen av bevisen i ICC:s förfarande presenteras genom vittnesmål. Tyvärr förekommer det, enligt von Hebel, ibland att människor är oroliga för att lämna vittnesberättelser, och han tillägger att det förekommer försök till vittnespåverkan, att vittnen hotas och ofta försök att skrämma vittnens familjemedlemmar. Därför är det synnerligen viktigt, enligt von Hebel, att ge stöd till vittnen, vilka ofta också är offer.

– Det är olyckligt att vi ska behöva arbeta med det, men vittnespåverkan är en allvarlig fråga. Fast med stöd från stater är det hanterbart. Och det är en fortsatt fråga att skydda och ibland flytta vittnen till andra länder, till andra delar av världen, helt enkelt för att säkerställa deras skydd. von Hebel lovordar Sveriges relation till domstolen.

– Sverige har ett fantastiskt samarbete med ICC och tillhör verkligen en liten grupp av länder som stöttar oss enormt när det gäller flyttningar av vittnen, och är ett föredöme för andra stater för hur vittnesflyttningar kan göras effektiva. Stödet från och samarbetet med Sverige när det gäller ICC:s brottsofferfonds arbete är också enastående. 

Tom Knutson
Annons
Annons