search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny version av lagen.nu har lanserats

Lagen.nu är en fri rättsinformationstjänst som drivs på ideell basis i syfte att göra juridiken mer tillgänglig.

Sedan tidigare innehåller tjänsten bland annat författningar och vägledande domstolsavgöranden. I den nya versionen finns också förarbeten, myndighetspraxis och många myndigheters författningssamlingar med i tjänsten. Det finns även en inbyggd sökfunktion med mer precisa sökningar. Den nya versionen finns än så länge tillgänglig för testning på ferenda.lagen.nu.

Annons
Annons