search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Andersson, Lennart: Värdepapper – privatpersoner : en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna / Lennart Andersson, Filip Andersson (Björn Lundén information. 238 s.)

Arbitrating for peace : how arbitration made a difference / edited by Ulf Franke, Annette Magnusson, Joel Dahlquist (Den Haag : Kluwer Law International, 2016. 254 s.)

Bråberg, Marie: Affärsjuridik i praktiken / Marie Bråberg, Åsa Svedberg (2. uppl. Sanoma Utbildning. 398 s.)

Dotevall, Rolf: Bolagsledningens skadeståndsansvar (3. uppl. Wolters Kluwer. 265 s.)

Ehrenberg-Sundin, Barbro: Att skriva bättre i jobbet : en basbok om brukstexter / Barbro Ehrenberg-Sundin, Kerstin Lundin, Åsa Wedin (6. uppl. Wolters Kluwer. 191 s.)

Fridström Montoya, Therése: Homo juridicus : den kapabla människan i rätten (Iustus. 220 s.)

Fröroth, Zara: Förmåner : skatte­fritt & skattepliktigt / Zara Fröroth, Karin Fyhr (12. uppl. Björn Lundén information. 355 s.)

Hartzén, Ann-Christine: The European social dialogue in perspective : its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations (Lund University, Faculty of Social Science. 388 s. Diss. Lunds universitet, 2017)

Hed, Irja: Sekretess! : handbok om offentlighets- och sekretess­lagstiftningen (18. uppl. Jure. 150 s.)

Johansson, Svante O.: Kommissionslagen : en kommentar (Wolters Kluwer. 496 s. Gula biblioteket)

Lookofsky, Joseph: Understanding the CISG : a compact guide to the 1980 United Nations ­Convention on Contracts for the International Sale of Goods (5. ed. Copenhagen : DJØF. 263 s.)

Lundén, Björn: Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik (7. uppl. Björn Lundén information. 203 s.)

Modéer, Kjell Å.: Det förpliktande minnet : Juridiska fakulteten i Lund 1666–2016 (Santérus. 565 s.)

Rätten till rättvisa : om utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa / Petra Hall, Lisa Pelling, red (Premiss. 238 s.)

Söderlöf, Göran: Arbetsrätt för skolledare och pedagoger (2. uppl. Wolters Kluwer. 203 s.)

Ullman, Harald: Entreprenad­försäkring : i anslutning till Byggsektorns standardavtal AB och ABT  (Svensk byggtjänst. 213 s.)

Vahlne Westerhäll, Lotta: ­Introduktion till psykiatrirätt : för vårdpersonal, socionomer och jurister (Gleerup. 195 s.)

Wejedal, Sebastian: Rätten till biträde : om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar  (Department of Law, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg. 1031 s. Juridiska institutionens skriftserie / Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ; 24. Diss. Göteborgs universitet, 2017)

Äldrerätt : ett nytt rättsområde /Titti Mattsson, Ann Numhauser-Henning, red. (Wolters Kluwer. 176 s.)