search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser bransch

MAQS stödjer nyanlända entreprenörer

MAQS Advokatbyrå samarbetar med Care of Business för att stödja nyanlända entreprenörer. Care of Business är ett tio månaders program med syftet att ge stöd och utbildning så att entreprenörerna snabbare ska kunna etablera sitt företag.

MAQS står för programmets utbildning inom juridik och kommer att ge deltagarna en översiktlig kunskap om det svenska rättssystemet med särskilt tonvikt på affärsjuridiken, såsom avtalsrätt, arbetsrätt och bolagsrätt.

– Vi är mycket glada att vi är del av detta projekt. Genom att entreprenörerna blir orienterade i hur vårt juridiska system fungerar kan de undvika onödiga misstag och i stället lägga fokus på att utveckla sina idéer och företag. Det är också mycket energigivande för oss att få ta del av all kraft och kreativitet som finns hos deltagarna. säger Filip Bucin, partner MAQS Malmö.

Malmöadvokater lämnar Glimstedt

Advokatfirman Glimstedts Malmökontor lämnar nu Glimstedtorganisationen och fortsätter advokatverksamheten i egen regi under firma Ljungholm & Boström Advokater. Den nya byrån kommer att ha samma delägare och medarbetare som tidigare varit verksamma på Glimstedtkontoret i Malmö.

– Vi vill nu fortsätta med denna verksamhet, men med möjlighet att arbeta närmare våra klienter än vad som är möjligt på en storbyrå. Vi kommer också att kunna koncentrera oss på våra specialområden obeståndsfrågor, bolagsrätt, tvistelösning och ekobrottmål, säger advokat Leif Ljungholm, en av delägarna.

Vinge har utsetts till Årets M&A-byrå 2017

Advokatfirman Vinge har av Mergermarket utsetts till Årets M&A-byrå 2017 bland affärsjurister i Sverige. Det är fjärde året i rad som byrån får priset som Årets M&A-byrå bland affärsjurister i Sverige. Utmärkelsen baseras både på antalet ­genomförda transaktioner och på värdet av affärerna.

Korsvis tjänstgöring i de högsta domstolarna

De högsta domstolarna kan sedan den 1 juli förra året beslutat att en ledamot i den ena domstolen vid behov ska tjänstgöra i den andra domstolen.

Ett sådant utbyte pågår just nu, för första gången, när justitieråden Kerstin Calissendorff, Högsta domstolen, och Kristina Ståhl, Högsta förvaltningsdomstolen, bytt domstol med varandra under tre månaders tid. Calissendorffs och Ståhls korsvisa tjänstgöring kommer att utvärderas och bilda underlag för hur det framtida samarbetet mellan domstolarna ska utvecklas.

Nya uppdrag och priser

  • Anne Ramberg är nominerad till Årets opinionsbildare i Faktumgalan 2018. Faktum är en gatutidning i Götaland som säljs av människor som lever i hemlöshet.
  • Regeringen har utsett juristen Monica Rodrigo till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Hon har tidigare varit generaldirektör för Rättsmedicinalverket.
  • Vinge har förstärkt sin specialistgrupp EU, competition & regulatory med konkurrens­experten Emma Johansson.
  • Emma Dansbo och Andreas Wirén har valts in som partners på Advokatfirman Delphis Stockholmskontor med verkan 1 januari 2018.
  • Advokat Karl Guterstam är ny delägare på Frank i Stockholm från och med den 1 januari.
  • Christoffer Löfquist, Oscar Wackling och Richard Sahlberg blev från och med den 1 januari nya delägare i advokatbyrån Foyen.
  • Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Vibeke Sylten att vara chefsrådman vid Vänersborgs tingsrätt, och chefsrådmannen Susanne Bagge att vara lagman vid Förvaltningsrätten i Jönköping.
  • Advokat Maria Boudrie från Hamilton Advokatbyrå blir ny chefsjurist på bostadsutvecklaren SSM Holding. Boudrie tillträder sin tjänst i april.
  • Kammarrättslagmannen Thomas Norling har utsetts till ny justitieombudsman med tillträde den 1 april.
Annons
Annons