search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Liten höjning av timkostnadsnormen

Timkostnadsnormen från och med den 1 januari 2018, som är beräknad enligt ny kritiserad modell, blir 1359 kronor.

Regeringen har för år 2018 beslutat att timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 359 kr, exklusive mervärdesskatt, och att timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 034 kr, exklusive mervärdesskatt.

Regeringen beslutade den 9 november 2017 att timkostnadsnormen ska räknas upp enligt en ny modell som grundas på ett index för tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som publiceras av Statistiska centralbyrån. Underlaget för nästkommande år grundas på utvecklingen mellan de två senaste helårsutfallen för detta index.

För den med F-skatt var 2017 års timkostnadsnorm 1 342 kronor. Timkostnadsnormen för 2018 är en höjning med 1,27 procent jämfört med 2017. Den genomsnittliga årliga höjningen 2009–2017 då timkostnadsnormen grundades på ett beräkningsunderlag som Domstolsverket sammanställt var 2,44 procent.

Advokaten har tidigare skrivit om regeringens beslut att räkna upp timkostnadsnormen enligt en ny modell. Advokatsamfundet är starkt kritiskt mot beslutet som på sikt väntas leda till en sänkning av ersättningen till rättsliga biträden.

Annons
Annons