search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Amici curiae : Marknadsdomstolen 1971–2016
Redaktörer: Per Carlson, Per Jonas Nordell, Jan Rosén, Ulf Bernitz
Förlag: Jure 

Marknadsdomstolen var under 45 år en fristående specialdomstol som behandlade bland annat mål inom konkurrens- och marknadsföringsrätten.1 september 2016 upphörde domstolen och ersattes av Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet har i samarbete med Marknadsdomstolen tagit initiativ till denna minnesskrift som belyser hur rättsområdet utvecklats under de år domstolen har varit verksam. Boken innehåller 45 artiklar i immaterialrätt och marknadsrätt och ett omfattande sakregister över domstolens samtliga avgöranden 1971–2016.

För barns bästa : vänbok till Anna Singer
Redaktörer: Margareta Brattström, Maarit Jänterä-Jareborg
Förlag: Iustus 

Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, har tillägnats en vänbok på sin 60-årsdag. I sin forskning har hon sysslat med frågor rörande barns rätt, med särskild inriktning på barns rätt till föräldrar och barns rättsliga ställning i familj och samhälle. Hon disputerade med Föräldraskap i rättslig belysning (2000), och har sedan dess gett ut ett flertal böcker och artiklar samt medverkat som expert i flera utredningar på familjerättens område. Bidragen i boken behandlar olika teman kring barns situation och rättigheter, författade av vänner och kolleger som alla har någon form av anknytning till juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.