search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

”Jag skulle kunna berätta mycket om kvinnors sätt att utöva makt”

Artikelförfattarna har i SvD nyligen framfört kritik mot mig och Advokatsamfundet. Artikeln ovan upprepar i allt väsentligt denna kritik. Den återger på ett felaktigt sätt vad jag sagt. Men, vi tar in den ändå.

Jag konstaterar dock att budskapet inte förefaller syfta till dialog. Jag tror att det råder skillnader mellan män och kvinnor, bland annat när det gäller synen på och acceptansen för ledarskap. Jag skulle kunna berätta mycket om kvinnors sätt att utöva makt. Jag har såväl lärorika som underhållande berättelser som kunde skänka perspektiv på artikelförfattarnas teser. Jag avstår från att här dela med mig av dessa erfarenheter.

Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons