search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Handbok klargör vad beviskravet skälig misstanke innebär

Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta av rättegångsbalkens tvångsmedel är knutna till detta beviskrav. Trots detta framgår det varken av lag eller förarbeten vad beviskravet innebär och domstolspraxis saknas i princip helt.

Boken Skälig misstanke av Simon Andersson (Wolters Kluwer) klarlägger vad skälig misstanke egentligen innebär och är menad att fungera som en praktisk handledning för poliser, åklagare och domare som ska ta ställning till om skälig misstanke föreligger eller ej.

Boken är en omarbetad och förkortad version av författarens avhandling, 2016.