search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Friande dom skapade debatt

Efter att Södertörns tingsrätt den 20 december 2017 meddelat att fem misstänkta frikänns i målet med en misstänkt gruppvåldtäkt i Fittja lät reaktionerna inte vänta på sig. Målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz kallade den friande domen ”en skam för Sveriges rättssystem” i en intervju med Sveriges Radio.

I domen riktades skarp kritik mot polisutredningen och åklagarens bevisning, och den förundersökning som låg till grund för åtalet om gruppvåldtäkten har anmälts till justitieombudsmannen (JO).

Göran Lambertz, tidigare justitieråd i HD och justitiekansler, skrev på sin blogg att Massi Fritz hade uttalat sig på ett grovt vilseledande sätt om målet och domen: ”Med ett sådant uttalande missleder hon människor på ett mycket allvarligt sätt. Det är förståeligt om många kritiserar och demonstrerar mot domen utifrån en tro att det som advokaten uttalar stämmer. Och därmed gör hon stor skada. Domen var utan tvivel riktig.”

Även advokat Viktor Banke kritiserade kollegan Massi Fritz’ uttalande. På Twitter skrev han: ”Vill även varna för den här typen av uttalanden, som bidrar till ett omotiverat förakt för rättssystemet. Domen är inte en skam för vårt rättssystem. Tvärtom visar den att vårt rättssystem med dess höga beviskrav står pall trots hårt tryck utifrån.”

Anne Ramberg skrev ett blogginlägg om domen där hon menade att synpunkter om att tingsrättens dom skulle utgöra en skam för rättssystemet är inkorrekta och riskerar att skada tilltron till domstolarna.

”Jag är av uppfattningen att alla som verkar inom rättsväsendet, inklusive advokaterna, har ett betydande ansvar inte bara för att rättsväsendet fungerar på ett rättssäkert sätt, utan också att såväl rättens aktörer som allmänhet, samt media uppfattar att så sker. Detta innefattar att på ett ansvarsfullt och sakligt sätt påtala fel som begås.”

Annons
Annons