search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fortsatt bra betyg för samfundet

En majoritet av advokater och biträdande jurister är nöjda med Advokatsamfundet och dess verksamhet.  Särskilt bra betyg får samfundets kursverksamhet.

6 av 10 advokater och biträdande jurister är mycket nöjda eller ganska nöjda med Advokatsamfundet i sina sammanfattande omdömen. Det är exakt lika stor andel som i undersökningen 2012. Nöjdast – 69 procent – är den yngsta åldersgruppen som är 35 år eller yngre.

– Det är glädjande siffror, särskilt i ljuset av den något turbulenta våren i anledning av ordförandevalet, som föregick undersökningen. Det är särskilt roligt att de yngre är positiva. De utgör ju advokatyrkets framtid, säger Anne Ramberg.

12 procent av de svarande är missnöjda med sin organisation. Missnöjet handlar bland annat om för lite stöd åt humanjuridiken, låg rättshjälpstaxa och önskemål om en mer stödjande branschorganisation. Det största missnöjet finns i den äldsta åldersgruppen som fyllt 56 år eller mer. 18 procent av dem är missnöjda med sin organisation. Denna åldergrupp är också i minst utsträckning – 52 procent – mycket nöjda eller ganska nöjda med Advokatsamfundet, vilket är en försämring med åtta procent sedan 2012.

– När det gäller missnöjet med timkostnadsnormen kan jag bara uttrycka stor förståelse. Det är ett misslyckande. Men jag kan garantera att vi gjort vad vi kunnat. På vår hemsida kan man finna närmare beskrivet vilka åtgärder vi vidtagit, säger Anne Ramberg.

På frågan vilken som är Advokatsamfundets viktigaste uppgift svarar 51 procent ”Främjande av god rättsvård, upprätthålla en rättrådig och yrkeskicklig advokatkår” följt av ”att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintresse” enligt 39 procent av de svarande.

Nöjda med tidskriften

Flera delar av Advokatsamfundets verksamhet får goda betyg. 9 av 10 är mycket eller ganska nöjda med samfundets kursverksamhet och nästan lika hög andel – 88 procent av de svarande (46 procent har svarat ”vet ej”) – är mycket eller ganska nöjda med kansliets service.

Drygt hälften besöker Advokatsamfundets hemsida varje månad. Framför allt görs det för att botanisera bland och anmäla sig till kurser (57 procent) följt av att söka på advokater och advokatbyråer (52 procent). Allt fler (37 procent) använder i dag även Advokatsamfundets hemsida för att läsa branschnyheter än vad som gjorde det 2012 (28 procent).

Advokaterna och de biträdande juristerna är också fortsatt nöjda med tidskriften Advokaten. 88 procent av dem är, på en fyrgradig skala, mycket eller ganska nöjda med tidskriften vilket är en liten förbättring jämfört med 2012. Enligt undersökningsföretaget Novus är det en hög siffra för medlemstidningar.

57 procent av advokaterna svarar att de läser hälften eller mer av Advokatsamfundets månatliga nyhetsbrev, och lika stor andel uppger att de är nöjda med nyhetsbrevet. Novus ­menar att det är ett bra betyg till nyhetsbrevet.

– Att hälften av ledamöterna läser minst hälften av nyhetsbrevet är att betrakta som ett bra genomslag. Det är också bra att det bara är 10 procent som inte alls läser nyhets­brevet, ­säger Per Fernström, projektledare på Novus.

LÄS MER:

Johan Persson
Annons
Annons