search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fel av Sverige att utvisa potentiell terrorist

Sverige fälls i Europadomstolen för att ha utvisat en man som riskerar tortyr och fängelse i sitt hemland sedan svenska myndigheter pekat ut honom som potentiell terrorist.

Europadomstolen slår fast att Sverige brutit mot Europakonventionens regler då regeringen velat utvisa en man till Marocko då risken för tortyr och omänsklig behandling inte kan uteslutas i hemlandet.

– Domen från Europadomstolen underkänner hela den svenska processen enligt lagen om särskild utlänningskontroll, säger mannens advokat Thomas Olsson till TT.

Mannen, som fick svenskt uppehållstillstånd 2005, utvisades till Marocko sedan Säpo i mars 2016 slagit larm om att han var en nationell säkerhetsrisk. På den grunden fattade Migrationsverket beslut om utvisning, ett beslut som senare fastslogs av Migrations­överdomstolen.

Mannen gick då vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Han ansåg att han riskerar tortyr och fängelse i sitt hemland sedan svenska myndigheter pekat ut honom som potentiell terrorist.

Europadomstolen konstaterar i sitt domslut att risken för tortyr och omänsklig behandling inte kan uteslutas. Sverige anses därmed ha kränkt artikel 3 i människorättskonventionen.

Johan Persson