search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Avhandling: Utvidga rätten till biträde

I en ny avhandling riktar ­Sebastian Wejedal kritik mot hur advokatkostnader hanteras i svensk domstolsprocess i relation till access to justice och access to court, framför ­allt i förvaltningsprocessen.

I avhandlingen ”Rätten till biträde – Om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar” har Sebastian Wejedal, jur. dr i processrätt vid Göteborgs universitet, behandlat advokatkostnaders hantering i Sverige i relation till kraven på access to justice respektive access to court.

Studien jämför kostnadshanteringen i tvistemål, brottmål och förvaltningsmål utifrån olika regelsystem, och utmynnar i en kritik av kostnadshanteringen i svensk domstolsprocess, framför allt i förvaltningsprocessen där enskilda vanligtvis tvingas att processa utan biträde, därför att ersättning för biträdeskostnader inte utgår inom ramen för något ersättningssystem.

Sebastian Wejedals slutsats är bland annat att en utvidgad rätt till kostnadsersättning i förvaltningsmål är nödvändig.

– Att enskilda i princip alltid måste bära sina egna kostnader i tvister med det allmänna är ohållbart, inte bara därför att konsekvenserna kan bli direkt stötande, utan också därför att rätten till en rättvis rättegång kan kränkas, säger han.

I avhandlingen föreslås två övergripande reformer: dels att en ”skev” kostnadsregel införs i förvaltningsprocesslagen genom vilken enskilda kan tillerkännas ersättning för biträdeskostnader åtminstone vid en processvinst; dels att systemet med offentliga biträden utvidgas till att omfatta fler förvaltningsmål än i dag.

Johan Persson
Annons
Annons