search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat beviljas ytterligare ersättning för en andra resa

Kammarrätten i Jönköping beviljar advokat i LVU-mål ytterligare ersättning för resa till sin huvudman för att sitta med under en muntlig förhandling via videolänk.

En advokat i Kalmar, som tidigare i år varit offentligt biträde i mål om beredande av vård enligt LVU, har av Kammarrätten i Jönköping beviljats ersättning med ytterligare 16 311 kronor för tidsspillan och utlägg.

Den ytterligare beviljade ersättningen rör en andra resa till huvudmannen på skyddsboende på hemlig ort för att sitta med henne under en muntlig förhandling via videolänk.

Förvaltningsrätten i jönköping avslog i september 2017 ersättningsyrkandet med hänvisning till att det inte hade framkommit något skäl för advokaten att inställa sig för sammanträde med sin huvudman vid mer än ett tillfälle.

Men Kammarrätten i Jönk­öping bifaller nu advokatens ­ersättningsyrkande och anser att advokaten i egenskap av offentligt biträde haft fog för både den första resan till kvinnans vistelse­ort för att träffa henne före förhandlingen, samt för andra resan dit för att sitta med sin huvudman under förhandlingen via video­länk. Kammarrätten skriver att det är ”av vikt att det offentliga ­biträdet och huvudmannen befinner sig på samma plats vid den muntliga förhandingen”.

Kammar­rättens i Jönköping mål nr 2702-17

Johan Persson
Annons
Annons