search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Vilka följder får Brexit för affärer och advokater?

Följderna av Brexit för affärslivet och advokatbranschen är osäkra. Om det var tre annars oeniga europeiska debattörer överens.

Moderatorn, advokat André Andersson, hade samlat en panel med representanter från tre europeiska länder för att diskutera följderna av Storbritanniens utträde ur EU – Brexit: James Vaux, tidigare engelsk solicitor och chef för investmentbanken Rotschilds Nordenkontor, Didier Martin, senior partner på den franska advokatfirman Bredin Prat, och Georg Ringe, professor i finansjuridik vid Hamburgs universitet.

De talade bland annat om Europas finanssektor efter Brexit, Storbritanniens förhållande till de återstående EU-länderna, framtiden för engelsk rätt som tillämplig lag och hur europeiska advokatbyråer kan förbereda sig för Brexit.

Didier Martin och Georg Ringe förklarade att Brexit från fransk och tysk synpunkt ses som något mycket skadligt, medan James Vaux oroade sig mer för brittisk inrikespolitik. Men James Vaux trodde att det är stor risk att inget avtal med EU blir färdigt före Brexit. Ingen av panelisterna trodde att Storbritannien drar tillbaka sin utträdesansökan.

Osäkerheten i storbritannien är stor om vad Brexit innebär för advokatbranschen. Ett ökat antal engelska solicitors – hittills över 1 000 – har registrerat sig hos irländska Law Society. De hoppas kunna fortsätta företräda sina klienter inför EU-domstolen – och få behålla klient­sekretessen i exempelvis konkurrens­ärenden.

André Andersson inledde diskussionen om Brexits betydelse för advokaterna med att konstatera att engelsk rätt alltid har varit en stor exportprodukt för Storbritannien, och att engelska domstolar dominerar som det forum som väljs i internationella tvister.

– Hur kan de kontinentala advokaterna ta tillbaka initiativet? frågade han.

Didier Martin ansåg att Brexit kan innebära vissa nackdelar för de brittiska advokatbyråerna, men inga som är betydande för deras fortsatta framgång. Han såg inte några skäl till varför tvister skulle tas över av advokatbyråerna på kontinenten, eftersom de brittiska advokatbyråerna redan har partners på kontinenten, av många nationaliteter. När Brexit genomförs, kan de advokaterna uppträda inför kontinentala domstolar, inför kommissionen och inför EU-domstolen.

– Jag förstår inte varför brittiska advokater registrerar sig i Dublin, sa Didier Martin.

Georg Ringe ansåg att Brexit snarast blir en guldgruva för advokater.

– Alla som arbetar med Brexit kommer att tjäna en förmögenhet på det, sa Georg Ringe, som noterade att advokatbyråerna ordnar seminarium efter seminarium om vad som kan göras för att undvika negativa konsekvenser av utträdet.

– Det finns mängder av affärsmöjligheter för advokater! sa han.

På längre sikt såg Georg Ringe inget skäl till att oroa sig för den engelska rätten.              

– Val av engelsk rätt kan skrivas in i vilket kontrakt som helst även efter Brexit, påminde han.

Den enda nackdelen är att Storbritannien kommer att stå utanför många EU-regler som underlättar gränsöverskridande verkställighet – en mängd processrättsliga regler som bildar ryggraden för civilprocessen i Europa och har visat sig vara mycket användbara i advokaternas vardag.

– Att vara utan dem kan göra livet mer komplicerat, sa Georg Ringe.

James Vaux var också positiv till framtiden för den engelska rätten:

– Ingenting stoppar flexibiliteten hos engelsk common law! Jag tror att den kommer att fortsätta användas, sa han.

Han menade att det vore fullt möjligt att ha engelska advokatbyråer och till och med engelska domstolar verksamma på kontintenten.

– Problemet är att de bästa advokaterna alltid finns där alla andra advokater är. Om du sitter ensam, tappar du kollen på vad som händer. En engelsk domstol i Bryssel skulle inte vara i händelsernas centrum och skulle aldrig vara uppdaterad på rättsutvecklingen, sa James Vaux.

James Vaux uppmanade alla advokater som ger klienterna råd om utvecklingen att vara redo för allt.

– Det finns en stor sannolikhet att vi får en hård Brexit, utan något färdigt avtal med EU. Det bör klienterna bereda sig på, sa han. 

Magnus Andersson
Annons
Annons