search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tobias Fälth lämnar styrelsen

Advokat Tobias Fälth har lämnat samfundets styrelse med omedelbar verkan. I ett brev skriver han att han saknar det engagemang och förtroende som krävs.

Advokat Tobias Fälth meddelade i september i år Advokatsam­fundets styrelse att han lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

Fälth är verksam vid Försvarsadvokaterna i Stockholm och valdes in i Advokatsamfundets styrelse 2013. Han var valberedningens förslag till vice ordförande i samfundet då personer i det alternativa förslaget valdes till ordförande och vice ordförande vid fullmäktigemötet i juni i år.

”Den process som föregick det senaste ordförandevalet och resultat av valet har dock fått mig att noggrant fundera om jag har det engagemang och känner det förtroende som krävs för att aktivt kunna bidra i styrelsearbetet. Jag har kommit fram till att jag inte har engagemanget eller stimulansen som krävs och har därför bestämt mig för att med omedelbar verkan avgå ur styrelsen”, skriver Tobias Fälth i ett brev till styrelsen.

Tobias Fälth skriver i brevet att han har uppskattat att ha fått förtroendet att delta i styrelsearbetet för Advokatsamfundet.

Annons
Annons
Annons