search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden avseende kunskaper och erfarenheter.

Endast jurister föreslås kunna förordnas till målsägandebiträden, och advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå föreslås som huvudregel förordnas till målsägandebiträden.

De skärpta kompetenskraven motiveras med att personen måste ha goda kunskaper om de regler som gäller under förundersökning och rättegång i brottmål. Icke-advokater måste ha avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning för att kunna förordnas.

I lagrådsremissen föreslås även rättens tillstånd för att ett målsägandebiträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

På grund av reformen En modernare rättegång deltar måls­äganden i dag sällan personligen i huvudförhandlingen i hovrätten. Regeringen menar därför att behovet av målsägandebiträde i hovrätten har minskat och att den funktion som målsägandebiträdet kan fylla i hovrätten är begränsad. Målsägandebiträdets förordnande föreslås därför endast gälla till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut.

Ett målsägandebiträde ska dock kunna förordnas i hovrätten om det finns behov av det.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

LÄS MER: Lagrådsremissen Mer ­ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

Johan Persson
Annons
Annons
Annons