search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Praktik kan öppna dörren för utländska jurister

Advokatbyråer måste ta sitt ansvar för en bättre integration, menar advokatbyrån Synch. Praktik vid en advokatbyrå kan vara en väg in på den svenska arbetsmarknaden för utländska jurister.

Advokatbyrån Synch stod som värdar när projektet NU (se faktaruta nedan) bjöd in till seminarium i början av november. Temat för seminariet var ”Vad gör juristbranschen för att öka integrationen?”.

Synch hör till de byråer som har engagerat sig i integrationsfrågorna. Byrån har hittills tagit emot sammanlagt fyra praktikanter med utländska juristexamina. Praktikanterna har kommit via Korta vägen, ett arbetsmarknadsprojekt vid Stockholms universitet.

Den första praktikanten anställdes efter praktiken som projektkoordinator. Just nu intervjuar byrån för att ta emot sin femte praktikant.

– Vi är väldigt nöjda med satsningen. Mångfald bland de anställda leder till ökad trivsel och att vi blir en mer intressant arbetsplats. Det är också i linje med våra värderingar, att vi vill sträcka ut en hand när vi kan, säger Viveca Fallenius, biträdande jurist på Synch.

Praktikanterna har fått lite olika arbetsuppgifter på byrån, från administration till enklare rättsutredningar och översättning.

För Synchs CEO advokat Jim Runsten är det självklart att advokater ska vara med och arbeta för en ökad integration.

– Förutom att det känns bra i hjärtat och magen är praktikanterna också ett bra tillskott i den dagliga verksamheten. Det tillför ytterligare en dimension i arbetet när vi får in personer med annan bakgrund och kanske även andra värderingar. I en så homogen bransch som vår gör det bara gott, säger Jim Runsten.

Även Advokatfirman Lindahl vill vara med och bidra till ökad integration.

– Just nu utreder vi olika upplägg och alternativ som ska öka mångfalden. Det kan till exempel vara mentorskapsprogram eller möjlighet att rekrytera via olika kanaler som arbetar med integration och kompletterande utbildning för utländska akademiker, berättar Natalie Tell, biträdande jurist på Lindahl och medlem i byråns mångfaldsgrupp.

Natalie Tell ser två huvudskäl att ta integrationsarbetet på allvar. Det handlar dels om att spegla samhället i stort och ta ansvar för samhällsutvecklingen, dels om att hitta de bästa talangerna som kan bli värdefulla rådgivare till klienterna, oavsett vad dessa talanger har för bakgrund.

– Då måste vi kunna erbjuda en arbetsplats som tar ansvar för dessa frågor och som tar dem på allvar, säger Natalie Tell.

 

FAKTA: Några integrationsprojekt

  • Sanna Wolk, professor i immaterialrätt vid Uppsala universitet, är en av grundarna till NU – Nolla utanförskapet. NU planerar att starta så kallade NU-hus, som på en rad olika sätt ska stödja nyanlända i att komma ut i det svenska samhället. Advokatbyråerna Synch och Sandart & Partners är företagsmedlemmar i NU. Webbplats: www.nollautanforskapet.nu
  • Handelshögskolan i Stockholm ligger bakom programmet Ramp, där advokatbyråerna Delphi och Mannheimer Swartling har medverkat. Även Ramp erbjuder praktik för nyanlända akademiker.
  • Projekten Welcome Finance och Welcome Law, som Marja Carlsson och Viveca Fallenius startat, syftar till att ge nyanlända akademiker inom bank, finans och juridik ett professionellt nätverk genom bland annat regelbundna möten med relevanta föreläsare. Grupperna finns på Facebook.
  • Welcome App har, förutom en app där man kan chatta med nyanlända, även ett specifikt erbjudande för företag som gör det lätt att involvera sig i integration tillsammans med de anställda.
  • Yrkesdörren underlättar för nya och etablerade svenskar att mötas på tu man hand för att prata jobb och bredda professionella nätverk.
Ulrika Öster
Annons
Annons