search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Om förskjutningen av makt från politik till juridik

Rapport från tankesmedjan Arena Idé.

De senaste decennierna har det i Sverige skett en förskjutning av makt från politik till juridik. Beslut som tidigare fattades av folkvalda har flyttats över på myndigheter och domstolar. Vad beror denna juridifiering på och vad händer med människors förtroende för politiker när beslut som berör dem allt oftare fattas i en domstol? Detta är frågor som Oskar Taxén, jurist på fackförbundet Kommunal, analyserar i rapporten ”Juridifiering : om förskjutningen av makt från politik till juridik”. Rapporten går att ladda ned på www.arenaide.se.

Annons
Annons