search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser 2017 (Iustus. 338 s.)

Aldmo, Fredrik: Fel i bostadsrätt : ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt  (Wolters Kluwer. 96 s.)

Bergman, Linn: A casebook on choice of law in arbitration : a comprehensive collection of 101 previously unpublished SCC decisions (Landa. 299 s.)

Björkdahl, Erika P.: Hyra, arrende, bostadsrätt (Iustus. 348 s.)

Brunes, Fredrik: Fastighetsvärdering och marknadsanalys (Studentlitteratur. 184 s.)

Duras, Pierre: Tullrätt / Pierre Duras, Christina Moëll (Wolters Kluwer. 268 s. Skattebiblioteket)

Ehrnrooth, Ylva: Statlig tjänsteman : vilka regler gäller för dig? (Wolters Kluwer. 210 s.)

EU civil justice : current issues and future outlook / edited by Burkhard Hess, Maria Bergström and Eva Storskrubb (Oxford : Hart, 2016. 344 s. Swedish studies in European law ; 7)

Festskrift till Christina Moëll / utgivare: Mats Tjernberg, Pernilla Rendahl, Henrik Wenander (Juristförl.  564 s.)

Geijer, Ulrika: Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol : en handbok / Ulrika Geijer, Peder Liljeqvist, Göran Lundahl (3. uppl. Lunds domarakademi. 136 s.)

Heuman, Lars: Civilprocessuella uppsatser (Jure. 808 s.)

Ingelström, Jessica: Förundersökningskungörelsen : en kommentar / Jessica Ingelström, Monica Nebelius Lüning, Hans-Olof Sandén (Wolters Kluwer. 147 s. Gula biblioteket)

Kihlman, Jon: Köplagen : en kommentar / Jon Kihlman, Jori Munukka och Ola Svensson (Karnov Group. 706 s.)

Lilleholt, Kåre: Kontraktsrett og obligasjonsrett (Oslo : Cappelen Damm akademisk. 706 s.)

Lødrup, Peter: Familieretten /

Peter Lødrup, Tone Sverdrup (8. utg. Oslo : P. Lødrup og T. Sverdrup, 2016. 457 s.)

Sjöman, Erik: Hembud, förköp och samtycke : en kommentar till 4 kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen  (4. uppl. Wolters Kluwer. 283 s. Gula biblioteket)

Sunnqvist, Martin: Praktiskt konstitutionellt dömande : en handbok (Lunds domarakademi. 156 s.)

Svensk juridik / Mats Persson, Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman (Wolters Kluwer. 710 s.)

Den svenska ungdomsbrottsligheten / Felipe Estrada, Janne Flyghed, red. (4. uppl. Studentlitteratur. 377 s.)

Valentin Rehncrona, Pia: Immaterialrättens grunder (4. uppl. Studentlitteratur. 160 s.)

Annons
Annons