search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

 

Titel: Internationell äktenskapsrätt : en kommentar
Författare: Ulf Bergquist, Anna Fayad
Förlag: Wolters Kluwer

Internationell äktenskapsrätt har blivit allt mer aktuellt under senare år när det blivit vanligare med giftermål över gränserna. Detta leder till att det svenska rättssystemet får ta ställning till äktenskapsrätt, som i flera avseenden skiljer sig från den svenska. Boken belyser särskilt sådana frågor som kan uppstå när det rör sig om makar från muslimska länder, som exempelvis barnäktenskap och månggifte. Boken är den första lagkommentaren till den svenska internationella äktenskapsrätten och behandlar de paragrafer som reglerar detta rättsområde i IÄL, NÄF, Bryssel II bis-förordningen och Rom III-förordningen.

Titel: Utlänningslagen med kommentarer
Författare: Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö
Förlag: Wolters Kluwer

Ny elfte upplaga av standardkommentaren till utlänningslagen. Lagen behandlar rätten för utlänningar att resa in, vistas och arbeta i Sverige men innehåller också regler kring avvisning och utvisning och övriga bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Denna upplaga innehåller ett mycket stort antal viktiga ändringar i utlänningslagen. Bland annat beaktas genomförandet i utlänningslagen av  EU:s gränskodex, det omarbetade skyddsgrundsdirektivet och det omarbetade asylprocedurdirektivet.

Annons
Annons