search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Kraftsamling mot brott

Den organiserade kriminaliteten och sexualbrott. Dessa två teman dominerar den kriminalpolitiska debatten just nu, menade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Den organiserade kriminaliteten har vuxit sig allt starkare och blivit allt mer etablerad i Sverige de senaste 20 åren. Enligt polisen finns det i dag 61 områden i Sverige som de klassar som utsatta, och i dessa omkring 5 000 kriminella och 200 kriminella nätverk.

– Det finns områden i Sverige där de kriminella tror att det är de som bestämmer. Detta är jag förbaskat trött på. Svensk lag gäller överallt, och jag kommer aldrig att acceptera en situation där det springer runt individer som tror att de äger de här kvarteren.


Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Foto: Tom Knutson

Morgan Johansson menade att det som sker är en farlig utveckling som på sikt kan bli systemhotande om inte den organiserade brottsligheten trycks tillbaka. För att bekämpa organiserad brottslighet presenterade regeringen 2015 ett åtgärdsprogram som innehåller flera åtgärder som sträcker sig över hela mandatperioden. Morgan Johansson pekade bland annat på att straffen skärpts för flera grova brott och det finns en statlig utredning som föreslår en ny lag om hemlig dataavläsning i kampen mot den allra grövsta brottsligheten (läs mer i reportaget Polisen föreslås få spionera i misstänktas datorer).

Den 1 januari 2018 kommer dessutom straff för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor att skärpas. Minimistraffen fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Straffskärpningarna gör att huvudregeln kommer att vara att den som påträffas med ett skarpladdat vapen ska häktas i avvaktan på rättegång.

Johansson framhöll även att det behövs fler poliser för att allt detta ska vara genomförbart så att man ska kunna stoppa den organiserade kriminaliteten. Vidare har regeringen i sitt arbete med att få 10 000 anställda inom Polismyndigheten till 2024 fördubblat antalet antagningar till Polishögskolan från 600–700 till 1 300. Dessutom kommer två nya polisutbildningar att startas i Malmö och Västsverige.

Det andra dominerande temat i den kriminalpolitiska debatten just nu handlar om sexualbrott.  Enligt en ny undersökning från Brå, som Johansson refererade till, uppgav 14 procent av de unga kvinnorna att de hade utsatts för minst ett sådant brott under 2016. Det i kombination med att kvinnor i bransch efter bransch skrivit upprop mot sexuella trakasserier visar på ett stort samhällsproblem, menade Morgan Johansson.

– Det här är ett problem som finns i hela samhället, i alla sektorer och i alla samhällsklasser. Det finns både i förorten och på advokatbyrån på den fina gatan. Det som händer nu är att locket lyfts av och vi får se det som vi alla visste fanns, men som vi inte pratade om. Nu kan vi prata om det här problemet, tack vare alla dessa kvinnor. Och när man måste tala om en sak kan man inte längre blunda, utan då måste man agera.

Justitie- och inrikesminister menade att den viktigaste reformen under den nuvarande mandatperioden handlar om just sexualbrott: reformeringen av sexualbrottslagstiftning med en samtyckeslag och att sexuella övergrepp omfattas av ett oaktsamhetsrekvisit som införs under 2018.

– En invändning mot det här är att en samtyckeslag inte kommer att leda till ökad lagföring. Det kanske är sant, men lagstiftningen har inte bara som syfte att fälla gärningsmän för ansvar. Lagstiftningen har också en normerande effekt och talar om för oss vad som är rätt och fel, och hur vi ska uppträda mot varandra. Den nya lagen har ett väldigt tydligt budskap där: det som inte är frivilligt är övergrepp.

Avslutningsvis berättade Morgan Johansson om att inte särskilt långt från Sveriges gränser finns länder där yttrandefriheten är hotad, advokatkårens oberoende är ifrågasatt och där domstolarnas oberoende är underminerat.

– Sverige är en stark rättsstat. Den starka rättstaten är väl erkänd av omvärlden, och det är i stor utsträckning advokatkårens förtjänst. Och en sak ska ni veta: min uppfattning är att en stark och oberoende advokatkår är en förutsättning för en stark rättsstat. Vi kommer aldrig rikta åtgärder som på något vis undergräver det oberoendet. 

Johan Persson
Annons
Annons