search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Karnov Group köper delar av Wolters Kluwers svenska verksamhet

I och med överlåtelsen återkommer företagsnamnet Norstedts Juridik.

Informationsleverantörerna Karnov Group och Wolters Kluwer har ingått ett avtal som innebär att Wolters Kluwer säljer delar av den svenska verksamheten. De produkter som omfattas av försäljningen är Zeteo, Crito och förlagets svenska bokutgivning inklusive utgivningen under varumärket Fritzes. I samband med ägarbytet som är planerat till årsskiftet återtar det juridiska affärsområdet företagsnamnet Norstedts juridik.

Annons
Annons