search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Jan E. Frydman: ”Det har varit ett spännande år”

CCBE:s synpunkter väger tyngre hos EU:s institutioner än väntat. Det menar advokat Jan E. Frydman som sedan årsskiftet är chef för den svenska delegationen i CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden.

Hur har första året varit?
– Det har varit ett spännande år, som gett mig en möjlighet att följa och fördjupa mig inom en mängd olika frågeställningar som berör advokater i hela Europa. Jag har också regelbundet kunnat träffa mina motsvarigheter och deras kollegor från mer än 40 länder, vilket varit särskilt stimulerande.

Vad av det som gjorts har varit viktigast?
– Bland de frågor som behandlats kan särskilt nämnas EU-kommissionens arbete avseende tillhandahållande av juridiska tjänster, och ny lagstiftning inom penningtvätt och terrorfinansiering, skatteflykt, och annan EU-rättslig lagstiftning på straffrättens område. Alla dessa nya initiativ påverkar advokaters kärnvärden. Slutligen har CCBE haft anledning att uppmärksamma utvecklingen i vissa av EU:s medlemsstater där rättsstaten utmanas.

Vad med uppdraget och CCBE har överraskat dig mest?
– Positivt är utan tvekan att EU:s och Europarådets institutioner inte bara konsulterar CCBE utan verkar ta rådets synpunkter på allvar. Det har också varit positivt att se hur mycket som faktiskt förenar advokatkårerna inom de olika medlemsstaterna. Sedan tar ju internationellt samarbete ofta tid, något som jag är van vid efter att själv ha verkat inom EU-kommissionen.

Johan Persson